KOKOME Työyhteisövalmennus

Kokome työyhteisövalmennus syntyi kahden ystävyksen keskustelujen tuloksena. Koimme molemmat omassa työssämme tarvetta uudenlaisille ajatuksille ja tekemiselle. Valmentaminen on kuulunut pitkään molempien työnkuvaan ja huomasimme työkalupakista puuttuvan jonkin palasen. Niin me rohkeasti lähdimme yhdistämään eri alojen luovia menetelmiä. Tavoitteemme oli löytää uusia reittejä ihmisten kommunikaation, itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Syntyi helpot luovat menetelmät eli Kokome. Menetelmät joita käytämme ovat tietoinen liike, läsnäoleva hengitys, vapaa tanssi, jooga, mielikuvamatkat, maalaaminen ja muu käsillä tekeminen.

Valmennamme ryhmiä, teemme töitä työyhteisöjen parissa sekä järjestämme eripituisia tyhy-päiviä ja retriittejä. 


Kiire, väsymys ja yhteistyön haasteet, kaventavat ajattelua ja saa työyhteisön vain selviytymään päivästä toiseen. Tämä lisää työntekijöiden kuormittumista, lisäten työterveyden kustannuksia. Kasvaakseen yritys tarvitsee sitoutuneita, muutoskykyisiä ja uudella tavalla ajattelevia työntekijöitä.

Ei, emme keksi pyörää uudelleen, mutta järjestämällä palikat paremmin, saamme sen liikkumaan sulavammin. 

Sytytä värit työyhteisösi arkeen

KOKOME työyhteisövalmennuksen avulla saat työyhteisöön rohkeita yksilöitä, jotka ovat sitoutuneita omaan ja yhteisön kasvuun sekä hyvinvointiin. Helpot työkalut kehittävät yhteisössä palautumisen ja luovuuden hetkiä joka päivä. Hyvinvoiva yhteisö on tehokas ja luova ajattelu mahdollistaa tuloksekkaan työnteon yllättävissäkin muutoksissa.

Kenelle:

 • Kasvuun tähtäävälle yritykselle
 • Yritykselle joka haluaa panostaa kuormittumisen ja jaksamisen haasteiden ennaltaehkäisyyn ja säästää rahaa
 • Kun yksilö tai työyhteisö kamppailee jaksamisen ongelmien kanssa
 • Kun työnantajana haluat varmistua työntekijöidesi työhyvinvoinnista ja palautumisesta​ sekä tukea fyysistä hyvinvointia
 • Kun jokaisesta työntekijästä halutaan saada vastuullinen osa yrityksen tulevaisuutta
 • Kun halutaan varmistaa työyhteisön toimiva vuorovaikutus ​

"Konkreettisia harjoituksia, joita voi hyödyntää rauhoittumiseen, itsensä kuunteluun ja luovuuden lisäämiseen."

-Valmennuksen asiakaspalaute-

Mikä erottaa KOKOME työyhteisövalmennuksen muista yrityksille suunnatuista palveluista?

Yhdistämme olemassa olevan tiedon ja rennon tavoitteellisuuden, harjoitteluun ja yksilön omaan kokemukseen, jolloin menetelmät jäävät paremmin päivittäiseen käyttöön. Valmennuksessa hyödynnämme helppoja luovia menetelmiä sekä yksilön ja työyhteisön yhdessä tekemisen. Lisäksi esihenkilönä saat tukea ja vinkkejä kuinka juuri sinä voit auttaa työntekijöitäsi lisäämään luoviahetkiä työpäiviin ja toimintaan.

Tavoitteena on saada yksilöt ottamaan aktiivisen roolin omasta ja työyhteisön hyvinvoinnista ja toiminnasta joka päivä helppojen harjoitusten avulla. Lisäksi KOKOME tarjoaa yritykselle rinnalla kulkevat ammattilaiset, jotka auttavat löytämään ennaltaehkäiseviä keinoja työntekijöiden hyvinvoinnin, sitoutumisen sekä fyysisen ja psyykkisen jaksamisen tukemiseen.

Tavoitteena on, että valmennuksen jälkeen luovuustauot jäävät osaksi työpaikan arkea ja toimintaa lisäten hyvinvointia. 

Valmennuspaketit:

Valmennuspaketti 1

 • Vahvistaa palautumista ja työssä jaksamista
 • Yksilö tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavat osa-alueet ja osaa aktiivisesti huolehtia niistä
 • Työyhteisö tunnistaa ja kehittää omaa toimintaansa haluamaansa suuntaan​
 • Työyhteisö tunnistaa mahdollisia ajankäyttöön liittyviä haasteita ja tukee yksilön järkevää ajankäyttöä​
 • Yksilön ja työyhteisön toimivan hyvinvointisuunnitelman tekeminen
 • Helppoja harjoitteita palautumiseen ja hyvinvointiin
 • Keinoja rentoutumiseen

Valmennuspaketti 2

 • Tunnistaa omat ja työyhteisön voimavarat
 • Yksilön elämänhallinnan lisääminen ja stressin vähentäminen itsetuntemuksen avulla
 • Selkeyttää omaa roolia työyhteisön jäsenenä
 • Yksilön ja työyhteisön vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen työssä
 • Yksilön ja työyhteisön tulevaisuuden tavoitteiden kirkastaminen

Valmennuspaketti 3

 • Parantaa työskentelyä vuorovaikutustaitoja vahvistamalla​
 • Omien persoonallisuuspiirteiden tunnistaminen
 • Oman toiminnan tunnistaminen ja kehittäminen
 • Erilaisten persoonallisuuspiirteiden ymmärtäminen ja toiminta työyhteisössä
 • Sanojen merkitys
 • Kehonkieli, yes or not?
 • Yhteisellä ymmärryksellä lisää tekemisen joustavuutta ja ongelmaratkaisukykyä
 • Ristiriitatilanteet ja niistä eteenpäin

Valmennusten rakenne ja eteneminen:

KOKOME työyhteisövalmennuksen yhden valmennuspaketin kokonaiskesto on yhteensä n. 6 viikkoa (tarkempi kesto sovittavissa yrityskohtaisesti)

 • Alkukeskustelu (esihenkilön/tilaajan kanssa) ja sähköinen kysely osallistujille
 • 1 Valmennustapaaminen (n.3h ryhmävalmennus yrityksen omissa tiloissa)
 • Välitehtävät, varmistavat helpon käytäntöön viemisen valmennusten välillä (valmis harjoitepankki apuna)
 • 2 Valmennustapaaminen (n.3h ryhmävalmennus yrityksen omissa tiloissa)
 • Sähköinen kysely osallistujille ja yhteenveto
 • Loppukeskustelu ja vinkit kuinka tukea työyhteisöä (esihenkilön/tilaajan kanssa)

Valmentajat

Jenni on valmentajana rento ja välitön, ja tämä näkyykin erittäin ihmisläheisenä kohtaamisena valmennuksessa. Hän ei pelkää heittäytyä uusiin asioihin tai pieneen hullutteluun.

Jennin lähihoitajan, fysioterapeutin, personal trainerin ja joogaopettaja opinnot sekä 20 vuoden työkokemus luo vahvan pohjan palvelun tuottamiselle. Jennin vahva osaaminen liikunta-alalta sekä terveydenhuollon ammattilaisena varmistaa sen, että valmennuksessa huomioidaan laadukas ja tutkittu terveystieto, silti jokaisen osallistujan yksilölliset tilanteet huomioiden. 

Hanna on iloinen, rempseä ja reipas tyyppi. Hanna osaa aina esittää (joskus jopa ärsyttävän tarkasti) ne kiperät kysymykset jotka auttavat oivalluksissa. Puhumisen lisäksi hän osaa myös kuunnella sujuvasti. Valmennustyyli on rento ja selkeä, hän jos kuka löytää jokaisesta pilvestä sen hopeareunuksen.

Hannan monipuolinen työkokemus yrittäjänä, opettajana ja ratkaisukeskeisenä valmentajana varmistavat sen, että valmennuksessa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisuus, mielen hyvinvointi ja oppimiseen liittyvä pedagogiikka. Tanssinopettajan kokemuksen, kulttuurihyvinvoinnin (YAMK) sekä taideterapeuttiset opinnot luovat pohjaa luovien menetelmien laajaan käyttöön. 

Valmennuksessa saat olla juuri sinä ja keskittyä itseesi. Jennille ja Hannalle molemmille on sydämen asia, että juuri sinä voit turvallisessa ilmapiirissä kokeilla uusia asioita ja löydät itsestäsi ne voimavarat ja keinot, joilla voit lisätä omaa hyvinvointiasi.